อุปกรณ์ของ Anu จากนิทานใหม่จาก Borderlands ควรเป็นอาวุธใน Borderlands 4

เนื้อเรื่องของ New Tales จาก Borderlands ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสร้างของ Anu และอุปกรณ์นี้สามารถใช้เป็นอาวุธที่ใช้งานได้ภายใน Borderlands 4 ด้วยNew Tales from the Borderlands ที่ เปิดให้เล่น แล้ว แฟน ๆ...